พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 มทร.รัตนโกสินทร์

  1. SM4RMUTR
  2. SWOT Analysis
  3. เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา