จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 17 สิงหาคม 2564

1. วาระการประชุม 17 ส.ค. 2564

2. รายงานการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

3. power point แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

4. แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย