พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารแผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570

  1. แผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570
  2. เอกสารนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570 (PowerpPoint)