ศุกร์. ธ.ค. 2nd, 2022

ผู้เขียน: กิตติยา พุ่มพวง

แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

เอกสารดาวน์โหลด บันท…

ข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ หรือบุคลากรฝีมือ

เอกสารดาวน์โหลด  แบบ…