สรุปค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตาราง แผน-ผล ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

เอกสารดาวน์โหลด

ตาราง แผน-ผล ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คำนิยาม ตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)(เอกสารแนบหมายเลข 1)

เอกสารดาวน์โหลด

ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คำนิยาม ตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)(เอกสารแนบหมายเลข 1)

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

1.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

2.แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองนโยบายและแผน  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม