พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

1. วาระการประชุมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

2.powerpoint แผนการพัฒนาความเป็นเลิศฯ

3. ยืนยันการเข้าสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

4.เล่มแผนการพัฒนาความเป็นเลิศฯ มทร.รัตนโกสินทร์

5.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564