จันทร์. ส.ค. 15th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย Reinventing University System (PowerPoint File)

2.แบบฟอร์มการจัดทำขอเสนอโครงการ