พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) เวลา9.00 – 12.00 น. และ (ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2142, 2144

เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดการสมัครงาน