พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

กองนโยบายและแผน  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม