พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปโครงการเรือธง (flagship projects) พ.ศ.2565-2570 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

  1. เอกสารแนบ 1 ภาพรวมเจ้าภาพโครงการเรือธง และไฟล์โครงการเรือธงแยกตามหน่วยงาน
  2. แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการโครงการเรือธง (flagship projects) ภายใต้แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2570 มทร.รัตนโกสินทร์ (ฟอร์ม)
  3. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อเสนอโครงการเรือธงปี 2566