พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

https://thairen.zoom.us/j/62302618583

ลิ้งค์ (Zoom) เข้าร่วมประชุมอบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 22/12/2563 เวลา 13.00 น.