พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

https://zoom.us/j/8453961392

1.ลิ้งค์การประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “การจัดสรรค์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

 

2.เอกสารประกอบการประชุม