พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวน์โหลด

ประเด็นคำถาม – คำตอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1

1.แบบฟอร์มประเด็นคำถาม – คำตอบ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1

2.ประเด็นคำถาม – คำตอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตร)