พฤหัส. ส.ค. 18th, 2022

เอกสารดาวนฺโหลด

 

การจัดทำข้อมูลเพื่อการเสนอขอโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมการศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

*หมายเหตุ : จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งส่งไฟล์รายละเอียดทาง e-mail : planer@rmutr.ac.th