วิจัยและประเมินผล

 

ปีงบประมาณ 2560
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 – 2563 rmutr_plan_new
ข้อมูลจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2559
 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559-2563

ปีงบประมาณ 2558
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับบปรับปรุง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี 2558 รอบ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2557
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *