จดหมายข่าว

ปีงบประมาณ 2560
ฉบับที่ 39 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2560 rmutr_plan_new

ปีงบประมาณ 2560
ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน  2560
ฉบับที่ 37 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน  2560
ฉบับที่ 36 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม  2560
 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2559

ปีงบประมาณ 2559
 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559
 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม  2559
ฉบับที่ 31 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2558

ปีงบประมาณ 2558
 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2558
ฉบับที่ 28 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558
 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557

ปีงบประมาณ 2557
ฉบับที่ 26 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557
ฉบับที่ 25 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557
ฉบับที่ 24 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557